پروژه ها

پروژه ها

 خط تولید پارافین کشاورزی

 خط تولید پارافین کشاورزی

تاییدیه نانو مقیاس

تاییدیه نانو مقیاس

راه اندازی فروش مستقیم محصولات شرکت نانو بسپار آیتک

راه اندازی فروش مستقیم محصولات شرکت نانو بسپار آیتک

تمدید تاییدیه برخی از محصولات تولیدی در بخش سیالات حفاری

تمدید تاییدیه برخی از محصولات تولیدی در بخش سیالات حفاری

دو مقاله پذیرفته شده واحد تحقیق و توسعه در کنفرانس کاتالیست ایران

دو مقاله پذیرفته شده واحد تحقیق و توسعه در کنفرانس کاتالیست ایران

حضور شرکت نانو بسپار آیتک در چهارمین نمایشگاه گیاهان دارویی و طب سنتی

حضور شرکت نانو بسپار آیتک در چهارمین نمایشگاه گیاهان دارویی و طب سنتی